Nibe Rideklub

 

Referat af generalforsamling mandag d. 28 februar 2022

1.

Tina French blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2.

Anne Thomasen fremlagde årets beretning. Anne kunne berette at de var godt i gang med velfærdsbygningen, men at det havde tæret noget på medlemmernes kræfter. Der skal lyde en kæmpe tak til alle de frivillige der har hjulpet med arbejdet. Midt under ombygningen bliver de ved et tilfælde opmærksom på at ridehuset tag er utæt hvorfor det var nødvendigt at udskifte taget på ridehuset. Bestyrelsen har været dygtige til at få søgt tilskud, så Nibe rideklubs egenbetaling på taget blev kun 33.000 kr.

AK er blevet ansat fast i stalden og det fungerer rigtig godt.  

Der har i år ikke været indkøbt.  Efter et par stille Corona-år glæder bestyrelsen sig igen til at kunne afholde stævner. Det bliver til 3 udendørs stævner. Udover Nibes sædvanlige Nibe Cup afholdes der et enkelt dressurstævne der også indeholder D-mesterskab og et kombineret dressur/springstævne. Der er i forbindelse med beretningen ingen kommentar

 

3.

Der er fremlagt regnskab for året 2021, som viser at der har været store udgifter til byggeprojektet. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

 

4.

Der skulle ske fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen oplyser at der ikke har været kontingent stigning i flere år, og at der foreslås en stigning på 25 kr halv årligt. Dette er vedtaget.

Der blev opfodret til at klubben skulle passe på ikke at lade det stige yderligere, for nemmer at kunne trække flere medlemmer til bl.a. stævneryttere.

 

5.

Der er indkommet forslag – hvor der ønskes uddybning af prisstigninger i klubben.

Forslaget er modtaget rettidigt. Det er normalt ikke et spørgsmål der tages op til generalforsamling, men bestyrelsen ville gerne uddybe forklaringen. Grundet prisstigninger på bla brændstof, el, vand stiger. Bestyrelsen kan se at bare prisen for el stiger fra 0,51 øre til 0,71 og der ses store stigninger på mange andre områder.

 

6.

Valg: Bestyrelsen har konstitueret sig og derefter således ud.

Formand: Anne Thomasen-Larsen

Næstformand: Thomas Rejnholt Larsen

Kasserer: Gitte Bak Bragenholt

Sekretær: Pernille Elvej Madsen

Medlem: Helle Senft Adamsen

Medlem: Marie Thoft Rasmussen

1. suppleant: Anja Borup

2. suppleant: Liv Irene Hesvik

Revisor: Tina French