Referat Generalforsamling 2017

27 Februar 2017

 

 

Referent: Tina French Nielsen

 

1) Valg af dirigent: a. Valgt blev Sanne Gordon Staun b. Sanne fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dette blev ikke modsagt.

2) Formandens beretning: Mie aflagde beretning:

a. Mie formand i 2 år

b. Kæmpet sig fra 3 opstaldere til fuld stald.

c. Lene og Lars har som undervisere fundet nye udfordringer. Men nye er ansat, Claus – Ulrikke – Annelise. Samarbejde med lidt mere prof. Sidse & Ulrik.

d. Venteliste på hold og opstaldning.

e. Farvel til Erik men velkommen til Karoline i stalden.

f. Udskiftning i elevheste blev også berørt. NIR er gået over til at eje elevheste i stedet for at låne. Seneste nye pony er Tinker.

g. Bestyrelsen er velfungerende og stabil.

h. Ridehallen er tildelt ny bund og nyt lys fra Aalborg Kommune.

i. Der arbejdes i forhold til opnåelse/opførsel af ny ridehal på sigt.

j. Lejemål på rideskolen er forlænget i 20 år.

k. Ridelejr er afholdt med succes.

l. C-stævner er afholdt med stor ros.

m. Nibe-cup med 600 starter og flot overskud.

n. Julestævner afholdt – men, vi har til næste gang brug for flere hænder.

o. Stævner er godt. Det giver overskud.

p. Vi har gode sponsorater til stævner.

q. TAK til Sanne og Anne for god staldhjælp.

r. Mie fastslog, at vi har en god stald med glade og tilfredse opstaldere. Alle de nye opstaldere og passere blev nævnt.

s. Ny springbane er også indkøbt. Her siges der stor TAK til alle sponsorere.

t. I dette år kommer der nye stævner. C-stævne i august. I september Nibe-cup. I uge 18 eller 19 dressurstævne. Der arbejdes med aftenstævner på c-plan.

u. Græsfolde har vi igen i år – pas godt på dem!

v. Håb om nye medlemmer i sponsorudvalg.

w. På valg er Brian Weissenborn, Mie og Michael Møller.

x. Uddeling af pokaler.

 

3) Regnskab. Claus Skoda fremlagde regnskab.

a. Brian W. redegjorde for investeringer (græsfolde og halvtag til springmaterial) og indkøb af rideskoleheste.

b. Der blev spurgt, om der var bekymring for mindre minus, men der er plan for 2017.

c. BW nævnte overvejelser ifht. ny ridehal også ifht. økonomi.

d. Der blev spurgt ind til noter. Mie nævner, at ifht. elevheste er der brugt en del økonomi.

e. Bestyrelsen nævner planlægning af nye styringsværktøjer daglige styring af økonomi og også ifht. afholdelse af stævner.

f. Bestyrelsen arbejder med en mindre stigning i boksleje i takt med, at faciliteterne forbedres.

g. Regnskab godkendt.

 

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer – det ønskes at udvide bestyrelsen.

a. På valg er Mie H. Andersen, Brian Weissenborn, og Michael Møller. De tre er valgt.

 

5) Til juniorudvalget er valgt Cecilie.

 

6) Suppleanter: Sanne Gordon Staun, Lone Jacobi

 

7) Valg af revisor: Claus Skoda

 

8) Valg af revisorsuppleant: Der vælges en anden ekstern, hvis nødvendigt.

 

9) Forslag fra bestyrelsen:

a. Udvide bestyrelse med to medlemmer:

               i. Jakob Frederiksen og Lidi Birkedal ønsker at træde ind.

 

10) Der er informeret om overvejelser om staldleje undervejs i generalforsamlingen.

 

11) Der tildeles pokaler. Således refereret. Tina French Nielsen