Referat Generalforsamling 2020

26 Februar 2020

 

 

1: Valg af dirigent:

Valg af dirigent Isa Ejdrup.

Valg af referant Anja Borup

Generalforsamlingen er varslet rettidigt med mindst 14 dage før afholdelsen, på Facebook og i Nibe avis.

Der er 23 fremmødte til generalforsamlingen.

 

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formand Mie Hegelund Andersen gennemgår beretningen.

Endnu et arbejdsrigt år for bestyrelsen er gået. Et medlem måtte i 2019 trække sig ud af bestyrelsen, og 1 suppleant Jannie Viborg Kristensen blev derfor kaldt ind som nyt bestyrelsesmedlem – samtidig blev man også enige om  2 suppleant Tanje Bakkegård skal sidde med til bestyrelsesmøderne.

Undervisere – vi har sagt farvel til Cecilie, efterfølgende har Malene, Elke og Julie overtaget alle holdene.

Elevheste – PT er der 6 elevheste, 5 ejet af rideskolen og 1 lånt. Vi købte sidste år 3 heste – Reina, Broadway og Azur.

Ridelejr – der er afholdt ridelejr for børn med specielle behov, og der har været stor ros fra deltagerne, og vi håber selvfølgelig at kunne holde flere ridelejre i 2020 ligeså.

Stævner – der er afholdt C-stævne for pony og hest i spring og dressur, ligeledes er der afholdt C-stævne i dressue samt årets Nibe Cup hvor vi havde 550 starter – der var skulderklap til klubbens medlemmer og pårørende for den flotte opbakning og hjælp til stævnerne.

Stævner og arrangementer i 2020 – der er planlagt afholdelse af 2 stævner hhv.uge 20/24, Nibe Cup uge 36 og ridelejr uge 22.

Stalden – vi har haft tæt på fuld stald over hele perioden, også vores elevheste har næsten alle passere på – der er god og positiv stemning i stalden blandt alle.

Formandens beretning godkendes

3: Regnskab

Regnskabet fremlægges hvor de forskellige poster gennemgåes.

Nibe Rideklub kom ud af 2019 med et overskud på kr. 85.915 – et flot resultat

Regnskabet godkendes

 

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg, Betina Fournais Hald Frederiksen, Jacob Frederiksen, Jannie Viborg Kristensen, Mie Hegelund Andersen og supplant Tanja Bruhn Bakkegaard – ingen ønsker genvalg.

a: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen

Følgende vælger at opstille til bestyrelsen:

Der skal være kampvalg, da der kun skal bruges 4 medlemmer til bestyrelsen.

Følgende er stemt ind:

 

b: Valg af én juniorrepræsentant for 1 år ad gangen (se §7)

Sara er indvalgt som junior

 

5: Valg af supplanter til bestyrelsen for 1 år af gangen

Christina Secher og Tina Sjøberg stiller op.

Begge er valgt som supplanter.

Christina Secher er første supplant, Tina er anden supplant.

 

6: Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen.

Revision+ vælges igen.

7:Valg af revisorsupplant for 1 år ad gangen.

Revision+ vælges igen.

8:Foreslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

Intet.

9: Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent

Intet.

10: Eventuelt

Der uddeles pokaler til følgende ryttere:

 

 

Referant Anja Borup