Referat Generalforsamling 2019

28 Februar 2019

 

 

1. Formalia

Valg af dirigent
Jeanette Mathiasen vælges ved bifald.

Valg af referent
Cita Tilsted Foldager vælges tøvende.

Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
Generalforsamlingen er varslet som foreskrevet bl.a. i Nibe Avis og på Facebook.

2. BeretningBeretning ved formanden – nedslag.

Bestyrelsen har igen i år arbejdet hårdt. Begge suppleanter er kaldt ind efter Helle og Citas afgang.
Halvtaget er genopbygget efter stormens rasen – det er ganske flot.

Undervisere:

Annelise og Ulrikke er begge stoppet som undervisere, i stedet har Cecilie Brøndum taget over med vores elevhold – til stor glæde for alle.

Elevheste:

Zafir og Venus er indkøbt til elevskolen og Lukas blev solgt til en efterskole, som er meget glade for ham. Desna fik en fin og værdig afsked som elevskolehest – hun løber nu rundt på de evige græsmarker. Sprit vender tilbage til sin ejer 1. april. Jet Blue er sendt på efterskole, hvor han stortrives. Han gøres klar til videre salg. I det kommende år forventes det, at der skal bruges flere penge på elevheste.

Ridelejr:

To styks vellykkede ridelejr blev afholdt i 2018 – rigtig god fortjeneste til klubben.
Stævner
700 starter til Nibe Cup og venteliste – dejlig succes.
Jule-øve-dag – god dag for alle – megen hygge i klubben.

 

Stævner i 2019:

C-stævne i uge 21
I uge 32 – lørdag
I uge 26 er baner mv udlejet til New Forrest stævner – hjælp i cafeteriet ønskes.
I uge 24 får vi igen besøg af nogle dejlige unger udefra
I uge 25 afholdes vores egen, meget populære ridelejr.

Stalden:

Stalden har været fyldt op her i vinter – mange nye, skønne mennesker og dyr. En helt masse dejlige bekendtskaber.
Græsfolden er tilgængelige i 2019 – de skal lige have en gang gødning, så er vi godt kørende.

 

3. Regnskab

Regnskabet femlægges og de forskellige poster gennemgås. Nibe Rideklub går samlet set ud af 2018 med et overskud på 132.879 kr. – et flot resultat – bifald.
Regnskabet godkendes.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse (Claus Skoda – registreret revisor), at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar-31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

4. Valg

Fortsætter eller genvalgt til bestyrelsen:

Betina Fournais Hald Frederiksen
Mie Hegelund Andersen
Brian Weissenborn
Thomas Rejnholt Larsen
Pernille Elvej
Jacob Frederiksen
Junior-repræsentant: Mathilde

Suppleanter (for 1 år):

1. Janni Viborg Kristensen
2. Tanja Bruhn Bakkegaard

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde og laver en ny genvalgs-fordeling.

5. Ny ridehal

Der fremlægges opdaterede planer for den nye ridehal. Tegninger, tekst og projektbeskrivelse sendes til alle mulige sponsorer. Kender man nogen, der kunne være interesserede – ret endelig henvendelse til Brian Weissenborn, Anne Thomasen eller Anita Clemmensen. Del-elementer fra projektet kan ”skilles ud” til interesserede sponsorer.
Projektets budgettet lyder totalt på 3 millioner. 1 million i sponsor-kroner er målet – sæt i gang.

6. Eventuelt

A: Ønske til bestyrelsen om at se på organiseringen af stævner – udvalg mm.

 

Pokaluddeling:

Spring hest: Ulrikke Mathisen
Spring pony: Victoria Barshøj
Dressur hest: Christina Sørensen
Dressur pony: Ellen French
Elevhest spring: Marie Sørensen
Elevhest dressur: Sarah Elvej
God ro og orden: Cita Tilsted Foldager
Juniorpokalen: Emma Pang Poulsen
Aktiv repræsentant for klubben: Anne Thomasen