Ekstraordinær generalforsamling

Nibe Rideklub

22/3-2023

Referent: Ditte Stevn

 

På baggrund af at den valgte bestyrelse til ordinær GF ikke har kunnet konstituere sig, er der indkaldt til ekstraordinær GF.

Indledningsvist understreges alvoren i, at der er behov for en stærk bestyrelse og at rideklubbens overlevelse afhænger af dette.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Tina French som konstaterer at EGF er indkaldt rettidigt.

2. Fastlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer. Disse er medsendt indkaldelse til EGF.

Det bliver godkendt at der skal være 6 medlemmer i bestyrelsen.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tilkendegivelse af mulige bestyrelsesmedlemmer. Aktuelt er alle pladser ledige. (Anne Thomassen. vil gerne yde support med knowhow, ligeledes vil Gitte Bragenholt gerne overdrage kassererposten og yde support til den nye kasserer.)

Søren Larsen

Liv Hesvik

Peter Stevn

Tanja Bakkegaard (1 år)

Thomas Rejnholt Larsen (1 år)

Brian Weissenborn (1 år)

De vælges

Det foreslås at danne udvalg mhp. at lette bestyrelsesarbejdet.

Stævneudvalg – Lene Nielsen, Louise Nielsen, Mie Hegelund.

Staldudvalg – Heidi Brøndum, Josefine Andersen

Sponsorudvalg (sponsorater/stævnepræmier) – Tina French, Birgit Kristensen

Cafeteria – Anja Borup

Elev-aktivitetsudvalg – Ditte Stevn, Jeanette Smed

 

4. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Tilkendegivelser:

Pernille Elvej Madsen

Annelise Reffeldt (1 år)

Mie Hegelund

Mie og Pernille vælges

 

Der rettes tak, til den tidligere bestyrelse. Og Tilkendegives at bestyrelsen skal række ud når der er behov for hjælp.